ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΑ (από 16/12/2011)
403/794 (51%)
576/985 (59%)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
228/369 (62%)
Σημείωση: Τα σύνολα αφορούν μόνο τις προτάσεις του Τζογαδόρικου Πρόβατου!

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΟΠΑΠ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ
Δεκέμβρης 2011
22/46 (48%)
11/20 (55%)
7/12 (58%)
Γενάρης 2012
61/110 (55%)
23/49 (47%)
16/24 (67%)
Φλεβάρης 2012
49/114 (43%)
61/107 (57%)
16/25 (64%)
Μάρτης 2012
41/87 (47%)
75/123 (61%)
17/31 (55%)
Απρίλης 2012
21/39 (54%)
64/102 (63%)
18/27 (67%)
Μάης 2012
18/35 (51%)
59/83 (71%)
19/28 (68%)
Ιούνιος 2012
9/18 (50%)
34/66 (52%)
15/23 (65%)
Ιούλιος 2012
10/19 (53%)
37/63 (59%)
10/18 (56%)
Αύγουστος 2012
4/9 (44%)
18/29 (62%)
9/12 (75%)
Σεπτέμβρης 2012
18/27 (67%)
30/52 (58%)
12/15 (80%)
Οκτώβρης 2012
12/27 (44%)
9/22 (41%)
5/12 (42%)
Νοέμβρης 2012
13/23 (57%)
28/47 (60%)
12/17 (71%)
Δεκέμβρης 2012
23/42 (55%)
15/26 (58%)
12/17 (71%)
Γενάρης 2013
19/43 (44%)
27/48 (56%)
12/24 (50%)
Φλεβάρης 2013
25/43 (58%)
19/32 (59%)
10/18 (56%)
Μάρτης 2013
8/27 (30%)
26/45 (58%)
14/24 (58%)
Απρίλης 2013
22/46 (48%)
22/38 (58%)
13/23 (57%)
Μάης 2013
28/38 (74%)
18/33 (55%)
11/19 (58%)

Δεν υπάρχουν σχόλια: